BOLIGLÅN

Med et boliglån i Nordea kan du belåne hele eller dele af din bolig. Du kan bruge lånet i kombination med et realkreditlån eller Nordea Prioritet, og på den måde opnå en fuld belåning af din ejerbolig. Lånets løbetid kan være op til 30 år.

Et Boliglån er et forbrugslån med variabel rente i op til 30 år. En bolig finansieres typisk med et realkreditlån på op til 80% af købesummen og et forbrugslån på 10-15%.

 

Boliglån er for dig, der har brug for et forbrugslån i din ejerbolig, fritidshus eller byggegrund. Lånet er mest oplagt i de tilfælde, hvor enten lånebehovet ikke er så stort eller at du allerede har udnyttet muligheden i Nordea Prioritet/realkreditlån. Boliglånet kan være med til at finansiere hele dit boligkøb incl. de udgifter der forbundet her med (advokat, flytning, istandsættelse m.v.) Hvis du allerede bor i en ejerbolig kan lånet bruges til at belåne din friværdi.

Boliglånet findes i 3 forskellige typer og rentesatser. Forskellene på typerne af boliglån afhænger af formålet (køb eller belåning af friværdi) – og belåningsgrænsen (over eller under 80% af boligens værdi).

Specielt for typen Ejerskiftelån
Du kan låne til udbetalingen samt dine øvrige udgifter ved køb af bolig. Et køb af en ejerbolig finansieres typisk med et realkreditlån på op til 80% af købesummen og et forbrugslån på 10-15%.

 

Fordele Ulemper
Billigere at optage, hvis du ikke skal låne et stort beløb Ingen mulighed for at spare op til samme rente som på Nordea Prioritet
Mulighed for at låne til hele dit boligkøb incl. de udgifter, der er forbundet hermed (købsomkostninger, advokat, flytning, istandsættelse). Rentesats højere end Nordea Prioritet
Ingen modregning i evt. offentlige ydelser, som fx helbreds- og varmetillæg

Alle tre lånetyper kan have en løbetid på op til 30 år.

Det er ikke muligt at aftale afdragsfrihed på lånene.

 

Afviklingen sker som et annuitetslån. Du betaler den samme ydelse før skat i hele lånets løbetid. Har du variabel rente, og renten ændrer sig, så fastholdes lånets løbetid ved at ændre lånets ydelse. Beregningen af behov for ydelsesændring sker en gang årligt i december. Ydelsen ændres kun, hvis stigningen eller faldet i ydelsen er over 50 kr. Evt. ændringer oplyses på kontoudskriftet.

Lånet kan indfris til kurs 100 til en hver tid, hvis lånet har variabel rente.

Villkor

Vi skal have et pantebrev på lånets hovedstol.

Boliglån under 80 pct. bruges, når sikkerheden, pantet, ligger indenfor:

  • 80% af den kontante handelsværdi ved helårsbolig
  • 60% af den kontante handelsværdi ved fritidsbolig
  • 40% af den kontante handelsværdi ved grunde

Ejerskiftelån og Boliglån over 80 pct. bruges når sikkerheden er udover ovennævnte grænser.

Rentesatsen er variabel og afhænger af din placering i Nordeas Fordelsprogram. Rentesatsen kan ændres af Nordea, jf. Generelle vilkår for privatkunder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − two =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.