Hvad koster det at låne via Kvik Automaten?

Alle Kvik Automatens forbrugslån er pålagt et fast stiftelsesgebyr og renter. Lån skal tilbagebetales indenfor 30 dage. Du kan se den aktuelle lånetabel i toppen af vores website.

Det er gratis at ansøge om et lån; du betaler kun almindelig SMS takst, hvis du ansøger om et forbrugslån via SMS.

Bemærk at du, første gang du låner penge hos Kvik Automaten via online eller SMS forbrugslån, kan låne 500 kr. eller 1000 kr. rente– og gebyrfrit.

Spørgsmål om forbrugslån og SMS lån

Her finder du svar på dine spørgsmål om forbrugslån og SMS lån

Heos Kvik Automaten finder du svar på de generelle spørgsmål om Kvik Automatens forbrugslån via SMS eller kvikautomaten.dk og mere om, hvordan du ansøger og tilbagebetaler.

Skulle du modsat Kvik Automaten forventning ikke finde svar på dine spørgsmål om forbrugslån, eller vil du gerne have noget uddybet, er du altid velkommen at kontakte Kvik Automaten via Kvik Automatens kundeservice.

Hvor mange penge kan jeg låne via et forbrugslån hos Kvik Automaten?

Hvor mange penge kan jeg låne via et forbrugslån hos Kvik Automaten?

Kvik Automatens forbrugslån rangerer fra 500 til 4.000 kroner, og der er ikke forskel på lånebeløb, om du ansøger via SMS eller vores website. Du kan frit vælge den nemmeste mulighed for dig.

Første gang du låner penge hos Kvik Automaten, kan du låne 500 kr. eller 1000 kr. gratis.

Hvem kan ansøge om et forbrugslån online og via SMS?

Ansøge om et forbrugslån online og via SMS hos Kvik Automaten

Alle der opfylder følgende kriterier kan ansøge om et forbrugslån online eller via SMS hos Kvik Automaten

 • Folkeregisteradresse i Danmark,
 • dansk CPR nummer,
 • er min. 23 år gammel.
 • Du må heller ikke være registreret som dårlig betaler hos hverken Debitor Registret, RKI eller hos Kvik Automaten.

Det er derudover værd at bemærke, at du kun kan have ét forbrugslån hos Kvik Automaten, og at det skal tilbagebetales, før du kan ansøge om et nyt forbrugslån. Det er kun muligt at optage ét forbrugslån pr. husstand/adresse.

For at optage et forbrugslån online eller via SMS hos Kvik Automaten kræves det derudover, at du bruger dit personlige mobilnummer og e-mail for at kunne gennemføre låneprocessen.

Ikano Bank VISA – Kredit op til 50.000 kr.

VISA hos Ikano Bank

Ikano Bank VISA – Kredit op til 50.000 kr. og 0 kr. i årsgebyr & kortafgift

Ikano Bank Visa – med kredit op til 50.000 kr.

 • Få VISA hos Ikano Bank.
 • Lån op til 50.000,- kr.
 • Der er 0,- i oprettelsesgebyr og årsafgift.

Fordele ved Ikano Bank Visa

 • Du får et Visakort, der kan bruges i hele verden
 • Du får et kort med lav rente, 0 kr. årsgebyr og uden oprettelsesgebyr
 • Du har op til 45 dages rentefrihed
 • Du bestemmer selv hvordan, og hvor meget du vil betale tilbage (dog minimum 3% af din saldo eller mindst 100 kr. pr måned)

Kvik Automatens lånevilkår

Lånevilkår Kvik Automaten

Kvik Automaten Denmark ApS (herefter ”Kvik Automaten”) kan bevilge forbrugsforbrugslån en fysisk person (herefter ”Kunden”), som er mindst 21 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR – nummer og folkeregisteradresse, og som af Kvik Automaten vurderes som kreditværdig.

Med kreditværdig menes, at Kunden ikke er registreret i noget skyldnerregister, og at Kunden ifølge kreditoplysninger og Kvik Automatens kreditvurderinger i øvrigt anses at have en god privatøkonomi. En yderligere forudsætning for bevilling af et lån er, at Kunden har et åbent mobiltelefonnummer, en fungerende e-mail adresse, samt ikke har et udestående lån hos Ferratum ApS, der er moderselskab til Kvik Automaten.

Lånebeløb og omkostninger

Kunden kan bevilges lån på mellem 500 – 6 000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i tabellen nedenfor.

Lånet pålægges et stiftelsesgebyr og renter, som anført nedenfor i lånetabellen.

Udover stiftelsesgebyr og renter til Kvik Automaten skal Kunden selv betale de sms-takster, der er forbundet med afsendelse af sms-beskeder til Kvik Automaten. Kunden skal herved betale de almindelige sms-takster, som opkræves af Kundens mobiltelefonselskab.

Herudover skal Kunden afholde alle eventuelle omkostninger til sin egen bank i forbindelse med modtagelsen af lånet.

Kunden kan ikke bevilges et nyt lån, før et allerede bevilget lån er tilbagebetalt.

Låneomkostningerne kan opgøres som følger:

Samlede kredit beløb Løbetid Stiftelses Fast debitorrente Fast debitorrente pr. periode Debitorrente ÅOP Ydelsen
gebyr beløb pr. år før skat
500 kr. 30 dage* 0 kr.* 0 kr.* 0,00%* 0,00%* 0.00%* 500 kr. *
500 kr. 30 dage 100 kr. 50 kr. 10,00% 213,84% 2229,81% 650 kr.
1000 kr. 30 dage* 0 kr.* 0 kr.* 0,00%* 0,00%* 0.00%* 1000 kr. *
1000 kr. 30 dage 100 kr. 200 kr. 20,00% 791,61% 2229.81% 1300 kr.
2000 kr. 30 dage 100 kr. 480 kr. 24,00% 1221,48% 2023.62% 2580 kr.
3000 kr. 30 dage 100 kr. 740 kr. 24,67% 1309,30% 1834.28% 3840 kr.
4000 kr. 30 dage 100 kr. 940 kr. 23,50% 1158,94% 1501.20% 5040 kr.
5000 kr. 30 dage 100 kr. 1 150 kr. 23,00% 1099% 1355,19% 6250 kr.
6000 kr. 30 dage 100 kr. 1 400 kr. 23,33% 1139% 1355,19% 7500 kr.

*Tilbuddet gælder kun nye kunder.

Den årlige omkostning i procent (ÅOP) er den samlede pris for lånet, udtrykt i procent per år og beregnes i overensstemmelse med reglerne i kreditaftaleloven.

Tilbagebetaling

Lånet forfalder til betaling 30 dage efter lånets udbetaling. Fordringen bliver overdraget til Intrum Justitia A/S, Lyngbyvej 20, 2. sal, 2100 København Ø., CVR nummer 10613779. Intrum Justitia er indtil videre bemyndiget Kvik Automaten ApS til at modtage og kvittere for betaling. Kunden skal derfor på forfaldsdatoen tilbagebetale lånebeløbet, stiftelsesgebyr og renter til Kvik Automaten ApS. Betaling, indsigelser samt alle øvrige henvendelser skal indtil videre ske til Kvik Automaten ApS, Omøgade 8. 2. sal. 2100 København Ø, telefonnr.: 70 25 58 45, e-mail: kundeservice@kvikautomaten.dk. Betaling kan ske til Kvik Automatens bankkonto reg.nr. 4073 konto nr. 11132278 i Danske Bank eller ved brug af tilsendte indbetalingskort. Ved betaling bedes betaleridentifikation i henhold til indbetalingskortet opgives.

I tilfælde af at betalingen ikke kan identificeres som foretaget af Kunden, anses lånet for udestående indtil betalingen identificeres. Kunden skal betale morarente jf. nedenfor, for den forsinkede betaling.

Tilbagebetaling af lånet anses for sket, når lånebeløbet, stiftelsesgebyr og renterne er modtaget hos Kvik Automaten ApS.

Indfrielse før tid

Hvis kunden ønsker at tilbagebetale lånet før forfaldsdatoen, kan dette ske med en reduktion af de samlede renteomkostninger i den resterende del af aftalens løbetid. Den samlede omkostning for Kunden ved at tilbagebetale lånet før forfaldsdatoen, kan ikke overstige det oprindelige fakturabeløb til aftalt forfaldsdato.

Ønsker kunden at tilbagebetale lånet før forfaldsdatoen, skal Kunden give Kvik Automaten skriftlig besked herom til nedenstående postadresse. For at have garanti for at brevet når frem til Kvik Automaten, kan det sendes med anbefalet post, og kvitteringen gemmes, indtil der er kommet svar retur fra Kvik Automaten, der indeholder det endelige beløb der skal tilbagebetales.

Kvik Automaten ApS

Omøgade 8, 2

2100 København Ø

Morarente og omkostninger ved forsinket betaling

Såfremt betaling af lånet, stiftelsesgebyr og renter ikke er foretaget på forfaldsdagen, skal Kunden af det udestående beløb betale morarente efter rentelovens regler. Morarentesatsen svarer til Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 pct. For rykkerskrivelser og/eller inkassovarsel, der sendes til Kunden vedrørende udestående forfaldne beløb, opkræves rykkergebyrer og inkassogebyr i overensstemmelse med reglerne herom i renteloven.

Kunden skal betale et rykkergebyr på 100 kr. for hver rykker, Kvik Automaten sender Kunden vedrørende et forfaldent lån.

Kunden skal betale omkostningerne ved inddrivelsen af et udestående lån.

Overdragelse af fordringen

Kvik Automaten er berettiget til at overdrage alle rettigheder og forpligtelser i henhold til låneaftalen til tredjemand uden forudgående samtykke fra Kunden. Kunden er ikke berettiget til at overdrage dennes rettigheder og forpligtelser i henhold til låneaftalen til tredjemand.

Kundens låneansøgning m.m.

Kunden kan sende sin låneansøgning enten via Kvik Automatens hjemmeside www.kvikautomaten.dk ellervia sin mobiltelefon ved at sende en sms til nr. 1245. Kunden skal i sms’en angive lånebeløb, CPR – nummer, mobilnummer og e-mail adresse.

Eksempel:

2000 011289-1313 22502050 anders@email.dk

Modtager Kvik Automaten Kundens sms inden for kundeservice åbningstid, vil Kunden modtage svar på låneansøgningen via sms inden for kort tid. Kvik Automatens kundeservice har åbent mandag til fredag kl. 09.00 til 18.00 og lørdag kl. 10.00 til 15.00

Godkender Kvik Automaten Kundens låneansøgning, sender Kvik Automaten enten pr. e-mail et svar til kunden indeholdende en låneaftale med en pinkode, EU låneformular samt en kopi af de samlede lånevilkår, NemKonto information og oplysninger om långiver i henhold til Forbrugeraftaleloven og Kreditaftaleloven. I Kvik Automatens svar (låneaftale) fremgår den samlede pris for lånet inklusive stiftelsesgebyr og renter, vilkår om betaling og levering af aftalen, herunder at kunden giver sit samtykke til, at Kvik Automaten bruger kundens CPR-nummer til udbetaling af lånebeløbet via NemKonto, og at Kunden kan forvente at have lånebeløbet til disposition indenfor 2 bankdage,fortrydelsesretten og til hvilken adresse meddelelse om fortrydelse skal sendes. Derudover at Kunden accepterer, at få lånebeløbet udbetalt inden fortrydelsesrettens udløb, hvortil lånebeløbet inklusivt stiftelsesgebyr og renter skal betales tilbage til. De samlede lånevilkår er modtaget af Kunden, og ligger på hjemmesiden www.kvikautomaten.dk,og at kunden ved at udfylde ”Pinkode” boksen på Kvik Automatens hjemmeside accepterer de af Kvik Automaten fremsendte vilkår, samt at aftalen nu indgås og lånebeløbet overføres til Kundens NemKonto.

Såfremt Kvik Automaten kan bevilge lånet, skal Kunden, for at acceptere udbetalingen af lånebeløbet og Kvik Automatens oplyste lånevilkår, udfylde ”Pinkode” boksen på Kvik Automatens hjemmeside inden for 3 dage fra Kvik Automatens svar på låneansøgningen.

Såfremt Kunden ikke udfylder ”Pinkode” boksen på Kvik Automatens hjemmeside, inden for 3 dage fra Kvik Automatens svar på låneansøgningen, anses låneansøgningen som annulleret.

Ved at udfylde ”Pinkode” boksen på Kvik Automatens hjemmeside, bekræfter Kunden, at denne er en myndig person, er bekendt med, og accepterer Kvik Automatens lånevilkår, låneformular, låneaftalen med Kvik Automaten, samt at Kunden ønsker lånebeløbet overført til dennes NemKonto hurtigst muligt og inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Kunden kan forvente at disponere over beløbet efter 2 bankdage, når beløbet er registreret på kundens NemKonto af kundens bank.

Kunden modtager efterfølgende en faktura fra Kvik Automaten Denmark, som specificerer lånebeløb, stiftelsesgebyr og renter. Lånet, stiftelsesgebyr og renter forfalder 30 dage efter lånets udbetaling til Kunden.

Låneaftalen anses for indgået, når Kunden har udfyldt og sendt de bekræftende felter ” Pinkode” boksen på Kvik Automatens hjemmeside, og når Kunden har modtaget den skriftlige bekræftelse på aftalen via e-mail.

Kommunikation

Al korrespondance vedrørende låneaftalen mellem Kvik Automaten og Kunden skal sendes skriftligt til den adresse eller e-mailadresse som parterne hver især har oplyst via Kundens låneansøgning og Kvik Automatens skriftlige bekræftelse på aftalen.

Kunden er forpligtet til straks at informere Kvik Automaten, såfremt der sker ændringer i Kundens adresse, mobiltelefonnummer eller anden information, som Kunden har oplyst ved låneansøgningen.

Personoplysninger og Kundens samtykke til behandling og registrering af personoplysninger

Kvik Automaten registrerer som dataansvarlig i henhold til persondataloven Kundens navn, adresse, CPR-nummer, mobiltelefonnummer, e-mail adresse og låneoplysninger.

Kundens personoplysninger registreres til brug for administration af kundeforholdet og indhentning af en kreditvurdering.

Kvik Automaten forbeholder sig retten til at videregive personoplysninger til debitorregistre, de IT-virksomheder, som bistår Kvik Automaten med deres IT samt selskaber tilhørende samme koncern som Kvik Automaten, dog herudover ikke til nogen andre, medmindre videregivelse er påkrævet ved lov. Videregivelse til debitorregistre finder kun sted ved Kundens misligholdelse af låneaftalen.

Videregivelse til IT-virksomheder er alene med henblik på intern håndtering af låneforholdet, og er således ikke videregivelse til markedsføring.

Kvik Automaten forbeholder sig ret til at optage samtaler eller på anden måde dokumentere kommunikationen med Kunden. Dette vil blive oplyst til Kunden, inden samtalen påbegyndes, såfremt det er tilfældet.

Kunden kan i henhold til persondatalovens regler kræve indsigt i de oplysninger om Kunden, som Kvik Automaten behandler.

Ved Kundens accept af låneudbetalingen, anses Kunden for at have givet samtykke til Kvik Automatens registrering, behandling og videregivelse af Kundens personoplysninger, herunder Kundens CPR-nummer til samarbejdspartnere, som nævnt ovenfor.

Misligholdelse

Kvik Automaten fører et advarselsregister i henhold til persondatalovens regler herom. Såfremt Kunden groft misligholder aftaleforholdet, kan Kvik Automaten registrere Kunden i et advarselsregister og/eller indberette Kunden til et eller flere skyldnerregistre. Kvik Automaten anmelder retsstridigt misbrug til politiet.

Fortrydelsesret

Idet der er tale om en fjernsalgsaftale i henhold til reglerne i forbrugeraftaleloven og kreditaftaleloven, kan Kunden fortryde aftalen inden for 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, Kunden har modtaget den skriftlige bekræftelse på låneaftalen via e-mail eller brevpost. Ønsker Kunden at fortryde låneaftalen, skal Kunden give Kvik Automaten skriftlig besked herom til nedenstående postadresse. For at have garanti for at brevet når frem til Kvik Automaten, kan det sendes med anbefalet post, og kvitteringen gemmes, indtil der er kommet svar retur fra Kvik Automaten.

Kvik Automaten ApS

Omøgade 8, 2

2100

Fortryder Kunden aftalen, skal Kunden i overensstemmelse med Kreditaftaleloven og inden 30 dage tilbagebetale lånebeløbet, samt påløbne renter for den periode lånet har været til rådighed for Kunden til Kvik Automaten Denmark Aps. Denne tidsfrist regnes fra det tidspunkt, hvor Kvik Automaten modtog Kundens skriftlige besked om fortrydelsen. Betaling kan ske til bankkonto reg.nr. 4073 kontonr. 11132278 i Danske bank eller ved brug af tilsendte indbetalingskort. Ved betaling bedes angivet leverandørnavn Kvik Automaten og fakturanummer.

Ved Kundens accept af låneudbetalingen anses Kunden for udtrykkeligt at have anmodet om, at låneudbetalingen kan påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb.

Erstatningsansvar

Kunden er erstatningsansvarlig for tab, som Kvik Automaten lider som følge af Kundens ukorrekte oplysninger og/eller Kundens misligholdelse af låneaftalen.

Force majeure

Kvik Automaten er ikke ansvarlig for skade, der følger af omstændigheder, som ligger uden for Kvik Automatens kontrol, herunder for eksempel ny lovgivning, myndighedsbeslutninger, strejker og lockouts.

Tvister

Låneaftalen er underlagt dansk ret. Alle uoverensstemmelser mellem Kunden og Kvik Automaten skal søges løst i mindelighed. Såfremt parterne ikke kan blive enige, skal tvisten afgøres efter dansk ret og ved en dansk domstol.

Ovenstående lånevilkår er vedtaget af eneanpartshaveren i Kvik Automaten ApS den 21. maj 2013.

Folkia Lånevilkor

Vilkår for mikrolån Folkia

August 2012
Kreditgiver: Folkia AS Norge, Filial Sverige

1. Information
Folkia tilbyder korte lån via Internettet. Vi tilbyder korte lån med en løbetid på under 3 måneder. Vi opfylder naturligvis den gældende danske lovgivning – og tilstræber i alle forhold at sikre kunderne en hurtig og god service. Låneaftalen og al kommunikation er på dansk. Priser for vores ydelser samt de almindelige forretningsbetingelser fremgår på vores hjemmeside www.folkia.dk.

2. Lån
For at kunne låne penge hos Folkia skal du som minimum opfylde følgende betingelser:
• Du skal være min. 20 år
• Du skal have fast folkeregisteradresse i Danmark
• Du må ikke være registreret hos RKI (Ribers) eller DebitorRegistret
• Har du allerede et lån hos os, skal dette tilbagebetales, før du kan optage et nyt
• Du har været bosat i Danmark i mindst 12 måneder
• Du har en fast indkomst på mere end 5.000 kr. efter skat om måneden, dog ikke en offentlig ydelse som SU, kontanthjælp, starthjælp eller revalidering.

3. Acceptfrist
Hvis du godkendes som låntager, gælder vores lånetilbud i 24 timer, regnet fra tilbuddets afgivelse. Har du ikke inden denne frist accepteret lånetilbuddet, bortfalder tilbuddet uden videre.

4. Låneomkostninger
For lånet er låntageren skyldig at betale de omkostninger som er oplyst ved ansøgningen og som fremgår af de Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger som er sendt til låntageren.

Øvrige omkostninger:
Rykkergebyr pr. rykker ved for sen betaling: kr.100. ÅOP er den samme før og efter skat. Den opgivne rente er den nominelle rente.

Lånegebyret inkluderer blandt andet omkostningerne i forbindelse med identitetskontrol, kreditvurdering, registeropslag samt generel sagsbehandling. Foruden ovenstående omkostninger kan Folkia kræve følgende omkostninger særskilt betalt af låntager: Udgifter påført Folkia som følge af lånets misligholdelse, herunder gebyr for rykkerskrivelser, gebyr for overdragelse til inkasso samt morarente. Ved overgivelse til inddrivelse via inkassobureau pålægges tillige sædvanlige inkassoomkostninger herfor. Såfremt låntager fortsat ikke betaler eller indgår aftale eller forlig herom, overdrages sagen til retslig inkasso ved advokat. Omkostningerne til den retslige inkasso pålægges tillige låntager.

Såfremt lånet ikke tilbagebetales rettidigt forbeholder Folkia sig ret til at opkræve morarenter svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7%.

5. Udbetaling og låneperiode
Udbetaling sker til din konto. Vi giver dig automatisk besked om hvor hurtigt pengene er på din konto. Dette vil variere afhængig af hvilken bank du har og hvornår på dagen du har ansøgt. Lånet skal tilbagebetales i sin helhed inkl. lånegebyr senest på den aftalte forfaldsdag. Tilbagebetalingen skal ske ved indbetaling af den betalingsanmodning som bliver fremsendt via SMS, e-mail eller post.

6. Indbetaling før tid
Låntageren har ret til at helt eller delvis indfri sit lån med tillæg af stiftelsesomkostninger (navngivne som omkostninger i Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger) når som helst inden forfaldsdagen. Dette skal ske af den fremsendte betalingsanmodning og kan ske uden pådragelse af yderligere omkostninger end de i pkt. 5 angivne.

7. Overdragelse af gæld
Folkia forbeholder sig ret til helt eller delvist at overdrage eller pantsætte sine rettigheder og forpligtelser i henhold til låneaftalen til tredjemand.
Låntager er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til låneaftalen til tredjemand.

8. Behandling af personoplysninger
Låntager oprettes i Folkias kundekartotek. Det oplyses i denne forbindelse, at Folkia er dataansvarlig iht. Persondataloven. Folkia registrerer låntagers navn, adresse, cpr-nummer, telefonnummer samt låneoplysninger. Behandlingen af kundeoplysningerne er nødvendige for opfyldelse af kreditaftalen.

Folkia opbevarer de af låntager afgivne oplysninger til brug for kreditvurdering samt til brug for markedsføring af lignende produkter, medmindre låntageren har frabedt sig dette skriftligt til Folkia.

Opbevaring af låntagers data sker i henhold til reglerne i Lov om behandling af personoplysninger. Vi forbeholder os ret til at optage samtaler, eller på anden vis, dokumentere kommunikation med låntageren.

9. Vigtige oplysninger og kommunikation
Låntager har pligt til straks at underrette Folkia skriftligt om ændringer i adresse, telefonnummer og/eller e-mail adresse idet post fremsendt til den af Folkia registrerede adresse samt elektroniske beskeder sendt via SMS elle e-mail vil blive anset for at være kommet frem til låntager.

Låntager er indforstået med, at der gyldigt og med bindende virkning kan sendes meddelelser vedrørende låneforholdet herunder betalingspåmindelser til låntageren via SMS, e-mail eller ved hjælp af andre elektroniske kommunikationsmidler oplyst Folkia af låntager.

10. Misligholdelse
I tilfælde af misligholdelse forfalder lånet inkl. stiftelsesomkostninger og gebyrer til øjeblikkelig betaling.

Låneaftalen anses for misligholdt i tilfælde af at låntager:
• udsættes for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest
• standser sine betalinger, går konkurs, indleder forhandling om gældssanering eller indleder forhandlinger om akkord
• afgår ved døden
• tager fast bopæl udenfor landets grænser
• flytter bopæl og ikke inden 14 dage skriftligt underretter Folkia herom, eller
• har givet urigtige oplysninger af betydning for lånets oprettelse

Såfremt lånet i tilfælde af misligholdelse ikke tilbagebetales øjeblikkeligt, vil vi fremsende rykkerskrivelser, hvorved et gebyr på kr.100 pr. rykkerskrivelse vil blive opkrævet jf. Rentelovens regler. Hvis lånet fortsat ikke tilbagebetales, vil gælden blive overgivet til inkassobehandling, hvorved yderligere omkostninger vil blive opkrævet.

11. Ansvar
Folkia er ikke ansvarlig for tab, som skyldes nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er os selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne:

Svigt i vores strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb, eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror, hærværk (herunder computervirus og –hacking),

strejke, arbejdsnedlæggelse, sympatistrejke, lockout, blokade eller lign., uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af os selv eller vores organisation, og uanset konfliktens årsag. Dette gælder også, når konflikten rammer dele af Folkia eller vores leverandører, eller andre omstændigheder, som er udenfor vores kontrol.

12. Misbrug
I tilfælde af misligholdelse af låneaftalen vil Folkia i henhold til gældende lovgivning indberette låntager til skyldnerregistre, som f.eks. RKI og DebitorRegistret. Vi politianmelder herudover svindel og groft misbrug.

13. Klager
Klager bedes fremsendt skriftligt til Folkia AS Norge, Filial Sverige, Amaliegade 35, 1. sal, 1256 København K. Såfremt du ikke er tilfreds med vores svar på din klage har du efterfølgende mulighed for at anlægge en civil retssag ved domstolene i Danmark efter de almindelige regler herom. I den forbindelse finder dansk ret anvendelse. Låneforholdet er ikke omfattet af en garantifond eller garantiordning.

14. Fortrydelsesret
Efter lov om kreditaftaler § 19 kan du fortryde en kreditaftale indenfor 14 dage fra den dag, du har modtaget den aftalte ydelse. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, den 24. eller 31. december, udløber fristen først den følgende hverdag. Hvis du udøver din fortrydelsesret, skal du til Folkia betale kapitalen (låneprovenuet) og de renter der er påløbet fra den dato, hvor kreditmuligheden blev udnyttet, til den dato, hvor kapitalen betales tilbage, uden unødig forsinkelse og senest 30 kalenderdage efter at du sendt Folkia skriftligt meddelelse om udøvelsen af fortrydelsesretten. Fortrydelsesretten bortfalder, hvis låneaftalen på baggrund af låntagers udtrykkelige samtykke er blevet opfyldt af begge parter inden udløbet af fortrydelsesfristen. Efter udløbet af fortrydelsesfristen kan aftaler opsiges i overensstemmelse med reglerne i låneaftalen og disse vilkår. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du ønsker at udnytte fortrydelsesretten skal sendes til:

Folkia AS Norge, Filial Sverige
Amaliegade 35, 1. sal
1256 København K

Vivus Lånevilkår

Lånevilkår Vivus

4finance ApS, CVR-nr. 32 55 78 64

1. Information om selskabet og lån
Vivus.dk (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge forbrugsforbrugslån en fysisk person (herefter ”kunden”), som er mindst 20 år, er dansk statsborger med dansk CPR-nummer og folkeregisteradresse, har et gyldigt Nem ID og som af Vivus.dk vurderes kreditværdig.

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre:

1. RKI (Experian)

2. Debitor Registret

2. Lånebeløb og omkostninger

Kunden kan bevilges lån på mellem 100,00 og 6.000,00 kr. Løbetiden for lånet er 1-30 dage.
De gældende priser kan ses på Vivus.dk startside.

Første gang der optages et lån hos Vivus.dk, kan kunden låne op til 4.000,00 kr. Når dette lån er tilbagebetalt rettidigt, stiger kundens maksimale lånebeløb hos Vivus.dk med 1.000,00 kr. Det maksimale lånebeløb hos Vivus.dk er 6.000,00 kr.

Kunden kan ikke bevilges et nyt lån, før et allerede bevilget lån er tilbagebetalt.

Eksempel på ovenstående:

Kunde A låner 3.000,00 kr. ved Vivus.dk i 30 dage. Renteudgiften på dette lån udgør fx 570,00 kr. (= 3.000,00 kr. * 19,00 %). Kunde A vælger efter 30 dage at forlænge lånet yderligere 30 dage. For at oprettelsen af forlængelsen kan gennemføres, indbetaler kunden 570,00 kr. til Vivus.dk (= (19,00 % / 30 dage * 30 dages forlængelse) * 3.000,00 kr.). Ved lånets forfaldsdato (efter i alt 60 dage) indbetales 3.570,00 kr. (lånebeløb plus oprindelige renter) til Vivus.dk.

Yderligere omkostninger

Kunden skal selv afholde alle eventuelle omkostninger til sin egen bank i forbindelse med modtagelsen af lånet. Roaming-omkostninger forbundet med indgående SMS’er eller opkald fra Vivus.dk afholdes ligeledes af kunden. Al kontakt mellem Vivus.dk og kunden, sker fra Danmark.

Inddrivning og inkasso

Rykkergebyret pr. rykker ved for sen betaling er 100,00 kr. Såfremt kunden fortsat ikke betaler eller indgår aftale om forlig herom efter tre rykkere, overgives inddrivelse til ekstern inkasso, hvor yderligere inkasseringsomkostninger pålægges kunden.

Såfremt lånet ikke tilbagebetales rettidigt forbeholder Vivus.dk sig ret til at opkræve renter svarende til en årlig nominel rente på 37,00 %. Dette svarer til en nominel daglig rente på 0,10 %.

3. Udbetaling og låneperiode

Godkender Vivus.dk kundens låneansøgning, udbetales lånebeløbet til den bankkonto, kunden har angivet i låneansøgningen. Vivus.dk informerer kunden om hvor hurtigt pengene er på dennes konto – dette varierer afhængigt af kundens bank og tidspunktet på dagen hvor kunden har ansøgt om et lån. Vivus.dk informerer i en e-mail hvortil og hvornår lånet skal tilbagebetales.

Lånet skal tilbagebetales i sin helhed inklusive renter senest på den aftalte forfaldsdag. Tilbagebetalingen skal ske ved en bankoverførsel til Vivus.dk.

Tilbagebetalingsinfo: Angiv lånenummer i beskedfeltet ved overførsel via netbank, og overfør lånet plus renter til:

o Vivus.dk konto hos Nordea:

Registreringsnummer

Kontonummer

2191

6886376543

 

4. Indbetaling før tid og fortrydelsesret
Kunden har ret til, helt eller delvist, at indfri sit lån når som helst inden forfaldsdagen. Dette skal ske jf. den fremsendte betalingsanmodning, og kan ske uden pådragelse af yderligere omkostninger.

Hvis kunden fortryder låneaftalen hos Vivus.dk, kan den fortrydes indenfor 14 dage fra den dag, kunden har modtaget den aftalte ydelse.
Hvis fortrydelsesfristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, den 24. eller 31. december, udløber fristen først den følgende hverdag. Hvis kunden udøver sin fortrydelsesret, skal denne betale lånets beløb plus påløbende renter fra den dato, hvor låneaftalen blev underskrevet med PID-koden, til den dato, hvor lånebeløbet betales tilbage, uden unødig forsinkelse. Dette skal ske senest 14 kalenderdage efter at kunden har sendt selskabet en skriftlig meddelelse om udøvelsen af fortrydelsesretten.
Fortrydelsesretten bortfalder, hvis låneaftalen på baggrund af kundens udtrykkelige samtykke er blevet opfyldt af begge parter inden udløbet af fortrydelsesfristen. Efter udløbet af fortrydelsesfristen kan aftaler opsiges i overensstemmelse med regler i låneaftalen og disse vilkår. Hvis kunden vil sikre sig bevis for, at denne har fortrudt rettidigt, kan denne fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Ønske om at udnytte fortrydelsesretten skal sendes til: 4finance ApS, Vesterbrogade 124B, 2. tv., 1620 København V.

5. Overdragelse af gæld
Vivus.dk forbeholder sig ret til, helt eller delvist, at overdrage eller pantsætte sine rettigheder og forpligtelser i henhold til låneaftalen til tredjemand.

Kunden er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til låneaftalen til tredjemand.

6. Behandling af personoplysninger
Kunden oprettes i Vivus.dk kundekartotek. Det oplyses i denne forbindelse, at Vivus.dk er dataansvarlig iht. Persondataloven. Vivus.dk registrerer kundens navn, PID-nummer, e-mail adresse, postadresse, CPR-nummer, telefonnummer samt låneoplysninger. Behandlingen af kundeoplysningerne er nødvendige for opfyldelse af kreditaftalen.

Vivus.dk opbevarer de, af kunden, afgivne oplysninger til brug af kreditvurdering, samt til brug af markedsføring af lignende produkter, medmindre kunden har frabedt sig dette i forbindelse med indgåelsen af låneaftalen.

Opbevaring af kundens data sker i henhold til reglerne i Lov om behandling af personoplysninger. Vi forbeholder os ret til at optage samtaler, eller på anden vis, dokumentere kommunikation med kunden.

7. Vigtige oplysninger og kommunikation
Kunden har pligt til straks at underrette Vivus.dk ved e-mail til info@vivus.dk, om ændringer i adresse, telefonnummer og/eller e-mail adresse, idet elektroniske beskeder sendt via SMS eller e-mail, vil blive anset for at være kommet frem til kunden.

Kunden er indforstået med, at der gyldigt og med bindende virkning, vil blive sendt meddelelser fra Vivus.dk til kunden vedrørende låneforholdet, herunder betalingspåmindelser via SMS, e-mail eller telefonopkald.

8. Misligholdelse
I tilfælde af misligholdelse forfalder lånet inkl. renter, omkostninger herunder gebyrer til øjeblikkelig betaling.

Låneaftalen anses for misligholdt i tilfælde af at kunden:

 • udsættes for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest
 • standser sine betalinger, kommer under konkurs, indleder forhandling om gældssanering eller indleder forhandlinger om akkord
 • afgår ved døden
 • tager fast bopæl udenfor landets grænser
 • flytter bopæl og ikke inden 14 dage skriftligt underretter Vivus.dk herom, eller
 • har givet urigtige oplysninger af betydning for lånets oprettelse

Såfremt lånet, i tilfælde af misligholdelse, ikke tilbagebetales øjeblikkeligt, vil Vivus.dk fremsende rykkerskrivelser, hvorved et gebyr på 100,00 pr. rykkerskrivelse vil blive opkrævet jf. Rentelovens regler. Hvis lånet fortsat ikke tilbagebetales, vil gælden blive overgivet til inkassobehandling, hvorved yderligere omkostninger vil blive opkrævet.

9. Afbetaling
Afbetaling er som udgangspunkt ikke en betalingsmulighed hos Vivus.dk, da produktet skal ses som en kortfristet mulighed med 1 – 30 dages løbetid. Låntageren kan i enkelte tilfælde ansøge om at tilbagebetale sit lån via en afdragsordningning, men det skal understreges, at der ikke med garanti kan oprettes en afdragsordning.
Såfremt låntager godkendes til en afdragsordning er prisen for oprettelse af en afdragsordning 50,00 kr. Udover administrationsgebyret koster det 25,00 kr. pr. måned afdragsordningen løber i.
Løbetiden på afdragsordningen er som hovedregel maksimalt 3 måneder.

Har kunden ønske om en afdragsordning der løber længere end 3 måneder, påkræver Vivus.dk følgende dokumentation:

 • 3 seneste lønsedler
 • seneste årsopgørelse
 • månedsbudget over indtægter og udgifter, samt rådighedsbeløb pr. måned og hvad kunden mener at kunne afdrage med hver måned

Kunden skal være opmærksom på, at der er tale om en subjektiv vurdering af den konkrete sag.
Vivus.dk vil derfor ikke garantere, at der i alle kunders tilfælde kan oprettes en afdragsordning, da det tydeligt fremgår af vores produktbeskrivelse, at lånets løbetid maksimalt er op til 30 dage.

10. Ansvar
Vivus.dk frasiger sig ansvaret for indirekte skader. Vivus.dk er heller ikke ansvarlig for tab, som skyldes nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er 4finance Group (ultimativ ejer af Vivus.dk) eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne:

 • svigt i vores strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb, eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror, hærværk (herunder computervirus og – hacking),
 • strejke, arbejdsnedlæggelse, sympatistrejke, lockout, blokade eller lign., uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af os selv eller vores organisation, og uanset konfliktens årsag. Dette gælder også, når konflikten rammer dele af Vivus.dk eller vores leverandører, eller
 • andre omstændigheder, som er udenfor vores kontrol.

11. Misbrug
I tilfælde af misligholdelse af låneaftalen, vil Vivus.dk i henhold til gældende lovgivning, indberette kunden til Experian (RKI) og Debitor Registret.

Vi politianmelder herudover svindel og groft misbrug.

12. Klager
Klager og kritik bedes fremsendt til info@vivus.dk.
Låneforholdet er ikke omfattet af en garantifond eller garantiordning.

Såfremt kunden ikke er tilfreds med et svar på eventuel klage, har kunden efterfølgende mulighed for at anlægge en civil retssag ved domstolene i Danmark efter de almindelige regler herom. I den forbindelse finder dansk ret anvendelse.

Kunden har også mulighed for at klage til:
Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

og/eller

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø

og/eller

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Ferratums lånevilkår

Lånevilkår Ferratum forbrugslån / forbrugslån

Ferratum Denmark ApS (herefter ”Ferratum”) kan bevilge forbrugsforbrugslån en fysisk person (herefter ”Kunden”), som er mindst 21 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse, og som af Ferratum vurderes som kreditværdig.

Med kreditværdig menes, at Kunden ikke er registreret i noget skyldnerregister, og at Kunden ifølge bekræftede kreditoplysninger og Ferratums kreditvurderinger i øvrigt anses at have en god privatøkonomi. En yderligere forudsætning for bevilling af et lån er, at Kunden har et åbent mobiltelefonnummer og en fungerende e-mail adresse, samt ikke har et udestående lån hos Kvik Automaten ApS, der er datterselskab til Ferratum.

Ferratum Lånebeløb og omkostninger

Kunden kan bevilges lån på mellem 500 – 6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Lånet pålægges et stiftelsesgebyr og renter, som anført nedenfor i ydelsestabellen.

Udover stiftelsesgebyr og renter til Ferratum skal Kunden selv betale de sms-takster, der er forbundet med afsendelse af sms-beskeder til Ferratum. Kunden skal herved betale de almindelige sms-takster, som opkræves af Kundens mobiltelefonselskab.

Herudover skal Kunden afholde alle eventuelle omkostninger til sin egen bank i forbindelse med modtagelsen af lånet.

Kunden kan ikke bevilges et nyt lån, før et allerede bevilget lån er tilbagebetalt.

Låneomkostningerne kan opgøres som følger:

Samlede kreditbeløb Løbetid Stiftelses Fast debitorrente Fast debitorrente pr. periode ÅOP Ydelsen
gebyr beløb før skat
500 kr. 15 dage* 0 kr.* 0 kr. * 0,00%* 0.00%*     500 kr. *
500 kr. 15 dage 100 kr. 0 kr. 0,00% 7849,68% 600 kr.
1000 kr. 15 dage 100 kr. 100 kr. 10,00% 7849,68% 1200 kr.
1500 kr. 15 dage 100 kr. 200 kr. 13,33% 7849,68% 1800 kr.
2000 kr. 15 dage 100 kr. 300 kr. 15,00% 7849,68% 2400 kr.
500 kr. 30 dage 100 kr. 50 kr. 10,00% 2229.81%     650 kr.
1000 kr. 30 dage 100 kr. 200 kr. 20,00% 2229.81%   1.300 kr.
1500 kr. 30 dage 100 kr. 335 kr. 22,33% 2023.62%   1.935 kr.
2000 kr. 30 dage 100 kr. 480 kr. 24,00% 2023.62%   2.580 kr.
2500 kr. 30 dage 100 kr. 600 kr. 24,00% 1834.28%   3.200 kr.
3000 kr. 30 dage 100 kr. 740 kr. 24,67% 1834.28%   3.840 kr.
3500 kr. 30 dage 100 kr. 845 kr. 24,14% 1660.53%   4.445 kr.
4000 kr. 30 dage 100 kr. 940 kr. 23,50% 1501.20%   5.040 kr.
3000 kr. 45 dage 100 kr. 1040 kr. 34,67% 1215.32%   4.140 kr.
3500 kr. 45 dage 100 kr. 1230 kr. 35,14% 1215.32%   4.830 kr.
4000 kr. 45 dage 100 kr. 1380 kr. 34,50% 1140.98%   5.480 kr.
4500 kr. 45 dage 100 kr. 1565 kr. 34,78% 1140.98%   6.165 kr.
5000 kr. 45 dage 100 kr. 1700 kr. 34,00% 1070.34%   6.800 kr.
5500 kr. 45 dage 100 kr. 1880 kr. 34,18% 1070.34%   7.480 kr.
6000 kr. 45 dage 100 kr. 2000 kr. 33,33% 1003.24%   8.100 kr.

*Tilbuddet gælder kun nye kunder

Den årlige omkostning i procent (ÅOP) er den samlede pris for lånet, udtrykt i procent per år og beregnes i overensstemmelse med reglerne i kreditaftaleloven.

Ferratum Tilbagebetaling

Ydelsen forfalder til betaling 15 til 45 dage efter lånets udbetaling. Fordringen er overdraget til Intrum Justitia A/S, Lyngbyvej 20, 2. sal, 2100 København Ø., CVR nummer 10613779. Intrum Justitia har indtil videre bemyndiget Ferratum Denmark ApS til at modtage og kvittere for betaling. Kunden skal derfor på forfaldsdatoen tilbagebetale det samlede kreditbeløb, stiftelsesgebyr og renter til Ferratum Denmark ApS. Betaling, indsigelser samt alle øvrige henvendelser skal indtil videre ske til Ferratum Denmark ApS, Omøgade 8. 2. sal. 2100 København Ø, telefonnr.: 70 20 10 47, e- mail:kundeservice@ferratum.dk. Betaling kan ske til Ferratums bankkonto reg.nr. 4073 konto nr. 11074316 i Danske Bank eller ved brug af tilsendte indbetalingskort. Ved betaling bedes betaleridentifikation i henhold til indbetalingskortet opgivet.

I tilfælde af at betalingen ikke kan identificeres som foretaget af Kunden, anses lånet for udestående indtil betalingen identificeres. Kunden skal betale morarente jf. nedenfor, for den forsinkede betaling.

Tilbagebetaling af lånet anses for sket, når lånebeløbet, stiftelsesgebyr og renterne er modtaget hos Ferratum Denmark ApS.”

Indfrielse før tid

Hvis kunden ønsker at tilbagebetale lånet før forfaldsdatoen, kan dette ske med en reduktion af de samlede renteomkostninger i den resterende del af aftalens løbetid. Den samlede omkostning for Kunden ved at tilbagebetale lånet før forfaldsdatoen, kan ikke overstige det oprindelige fakturabeløb til aftalt forfaldsdato.

Ønsker kunden at tilbagebetale lånet før forfaldsdatoen, skal Kunden give Ferratum skriftlig besked herom til nedenstående postadresse. For at have garanti for at brevet når frem til Ferratum, kan det sendes med anbefalet post, og kvitteringen gemmes, indtil der er kommet svar retur fra Ferratum, der indeholder det endelige beløb der skal tilbagebetales.

Ferratum Denmark ApS

Omøgade 8, 2

2100 København Ø

Ferratum Forlængelse af løbetiden

Ved ansøgning via Ferratums hjemmeside www.ferratum.dk,via SMS eller ved at kontakte Ferratums kundeservice kan kunden anmode om en forlængelse af løbetiden på sit lån i en periode svarende til det oprindelige låns løbetid. (f.eks. kan et 30-dages lån således kun forlænges i 30 dage) Anmodning om forlængelse skal foretages senest 5 dage efter forfaldsdatoen. Der kan kun ansøges om to forlængelser af løbetid pr. lån.

Som betingelse for forlængelse af løbetiden, skal kunden, betale samtlige gebyrer og renter for det oprindelige lån frem til forfaldsdagen. Såfremt anmodningen accepteres af Ferratum, sender Ferratum forlængelsesaftalen til kunden med betalingsoplysningerne. Såfremt kunden indenfor den angivne frist undlader at betale de omkostninger, der er angivet som betingelse for forlængelse i forlængelsesaftalen, vil forlængelsesanmodningen ikke blive imødekommet, og kunden er forpligtet til at betale i overensstemmelse med betalingsbetingelserne for det oprindelige lån.

Ved forlængelse af løbetiden pålægges der nyt stiftelsesgebyr og renter i henhold til tabellen ovenfor. Der pålægges ikke yderligere gebyrer, renter mm. i forlængelsesperioden udover hvad der fremgår af tabellen ovenfor.

Morarente og omkostninger ved forsinket betaling

Såfremt betaling af lånet, stiftelsesgebyr og renter ikke er foretaget på forfaldsdagen skal Kunden af det udestående beløb betale morarente efter rentelovens regler. Morarentesatsen svarer til Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 pct. For rykkerskrivelser og/eller inkassovarsel, der sendes til Kunden vedrørende udestående forfaldne beløb, opkræves rykkergebyrer og inkassogebyr i overensstemmelse med reglerne herom i renteloven.

Kunden skal betale et rykkergebyr på 100 kr. for hver rykker, Ferratum Denmark sender Kunden vedrørende et forfaldent lån.

Kunden skal betale omkostningerne ved inddrivelsen af et udestående lån.

Overdragelse af fordringen

Ferratum er berettiget til at overdrage alle rettigheder og forpligtelser i henhold til låneaftalen til tredjemand uden forudgående samtykke fra Kunden. Kunden er ikke berettiget til at overdrage dennes rettigheder og forpligtelser i henhold til låneaftalen til tredjemand.

Kundens låneansøgning m.m.

Kunden kan sende sin låneansøgning enten via Ferratums hjemmeside www.ferratum.dk ellervia sin mobiltelefon ved at sende en sms til nr. 1980. Kunden skal i sms’en angive lånebeløb, dage, CPR nummer, mobilnummer og e-mail adresse.

Eksempel:

2000 30 011289-1313 20502050 anders@email.dk

Modtager Ferratum Kundens sms inden for kundeservice åbningstid, vil Kunden modtage svar på låneansøgningen via sms inden for kort tid.

Ferratums kundeservice har åbent mandag til fredag kl. 09.00 til 18.00 og lørdag kl. 10.00 til 15.00

Godkender Ferratum Kundens låneansøgning, sender Ferratum pr. e-mail et svar til kunden indeholdende en låneaftale, låneformular og pinkode samt en kopi af de samlede lånevilkår, NemKonto information og oplysninger om långiver i henhold til Forbrugeraftaleloven og Kreditaftaleloven. I Ferratums svar fremgår den samlede pris for lånet inklusive stiftelsesgebyr og renter, vilkår om betaling og levering af aftalen, herunder at kunden giver sit samtykke til at Ferratum bruger kundens CPR- nr. til udbetaling af lånebeløbet via NemKonto, og at kunden kan forvente at have lånebeløbet til disposition indenfor 2 bankdage,fortrydelsesretten og til hvilken adresse meddelelse om fortrydelse skal sendes. Derudover at kunden accepterer, at få lånebeløbet udbetalt inden fortrydelsesrettens udløb, hvortil lånebeløbet inklusivt stiftelsesgebyr og renter skal betales tilbage til, at de samlede lånevilkår er modtaget af Kunden og ligger på hjemmesiden www.ferratum.dk, og at kunden ved at benytte ”Godkend PINkode” boksen på Ferratums hjemmeside accepterer de af Ferratum fremsendte vilkår, samt at aftalen nu indgås og lånebeløbet overføres til kundens NemKonto.

Såfremt Ferratum kan bevilge lånet, skal Kunden, for at acceptere udbetalingen af lånebeløbet og Ferratums oplyste lånevilkår, udfylde ”GODKENDT og PINkode” boksen på Ferratums hjemmeside inden for 3 dage fra Ferratums svar på låneansøgningen.

Såfremt Kunden ikke udfylder ”Godkend PINkode” boksen på Ferratums hjemmeside, inden for 3 dage fra Ferratums svar på låneansøgningen, anses låneansøgningen som annulleret.

Ved at udfylde ”GODKENDT og PINkode” boksen på Ferratums hjemmeside, bekræfter Kunden, at denne er en myndig person, er bekendt med og accepterer Ferratums lånevilkår, låneformular, låneaftalen med Ferratum, samt at Kunden ønsker lånebeløbet overført til dennes NemKonto hurtigst muligt og inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Kunden kan forvente at disponere over beløbet efter 2 bankdage, når beløbet er registreret på kundens NemKonto af kundens bank.

Kunden modtager efterfølgende en faktura fra Ferratum Denmark, som specificerer lånebeløb, stiftelsesgebyr og renter. Ydelsen, stiftelsesgebyr og renter forfalder 15 til 45 dage efter lånets udbetaling til Kunden.

Låneaftalen anses for indgået, når Kunden har udfyldt og sendt de bekræftende felter ”Godkend PINkode” boksen på Ferratums hjemmeside, og når Kunden har modtaget den skriftlige bekræftelse på aftalen via e-mail.

Kommunikation

Al korrespondance vedrørende låneaftalen mellem Ferratum og Kunden skal sendes skriftligt til den adresse eller e-mailadresse som parterne hver især har oplyst via Kundens låneansøgning og Ferratums skriftlige bekræftelse på aftalen.

Kunden er forpligtet til straks at informere Ferratum, såfremt der sker ændringer i Kundens adresse, mobiltelefonnummer eller anden information, som Kunden har oplyst ved låneansøgningen.

Personoplysninger og Kundens samtykke til behandling og registrering af personoplysninger

Ferratum registrerer som dataansvarlig i henhold til persondataloven Kundens navn, adresse, CPR-nummer, mobiltelefonnummer, e-mailadresse og låneoplysninger.

Kundens personoplysninger registreres til brug for administration af kundeforholdet og indhentning af en kreditvurdering.

Ferratum forbeholder sig retten til at videregive personoplysninger til debitorregistre, de IT- virksomheder, som bistår Ferratum med deres IT samt selskaber tilhørende samme koncern som Ferratum, dog herudover ikke til nogen andre, medmindre videregivelse er påkrævet ved lov. Videregivelse til debitorregistre finder kun sted ved Kundens misligholdelse af låneaftalen.

Videregivelse til IT-virksomheder er alene med henblik på intern håndtering af låneforholdet og er således ikke videregivelse til markedsføring.

Ferratum forbeholder sig ret til at optage samtaler eller på anden måde dokumentere kommunikationen med Kunden. Dette vil blive oplyst til Kunden, inden samtalen påbegyndes, såfremt det er tilfældet.

Kunden kan i henhold til persondatalovens regler kræve indsigt i de oplysninger om Kunden, som Ferratum behandler.

Ved Kundens accept af låneudbetalingen, anses Kunden for at have givet samtykke til Ferratums registrering, behandling og videregivelse af Kundens personoplysninger, herunder Kundens CPR-numer til samarbejdspartnere, som nævnt ovenfor.

Misligholdelse

Ferratum fører et advarselsregister i henhold til persondatalovens regler herom. Såfremt Kunden groft misligholder aftaleforholdet, kan Ferratum registrere Kunden i et advarselsregister og/eller indberette Kunden til et eller flere skyldnerregistre. Ferratum anmelder retsstridigt misbrug til politiet.

Fortrydelsesret

Idet der er tale om en fjernsalgsaftale i henhold til reglerne i forbrugeraftaleloven og kreditaftaleloven, kan Kunden fortryde aftalen inden for 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, Kunden har modtaget den skriftlige bekræftelse på låneaftalen via e-mail eller brevpost. Ønsker Kunden at fortryde låneaftalen, skal Kunden give Ferratum skriftlig besked herom til nedenstående postadresse. For at have garanti for at brevet når frem til Ferratum, kan det sendes med anbefalet post, og kvitteringen gemmes, indtil der er kommet svar retur fra Ferratum.

Ferratum Denmark ApS

Omøgade 8, 2

2100

Fortryder Kunden aftalen, skal Kunden i overensstemmelse med Kreditaftaleloven og inden 30 dage tilbagebetale lånebeløbet samt påløbne renter for den periode lånet har været til rådighed for Kunden til Ferratum Denmark ApS. Denne tidsfrist regnes fra det tidspunkt, hvor Ferratum modtog Kundens skriftlige besked om fortrydelsen. Betaling kan ske til bankkonto reg.nr. 4073 kontonr. 11074316 i Danske bank eller ved brug af tilsendte indbetalingskort. Ved betaling bedes angivet leverandørnavn Ferratum og fakturanummer.

Ved Kundens accept af låneudbetalingen anses Kunden for udtrykkeligt at have anmodet om, at låneudbetalingen kan påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb.

Erstatningsansvar

Kunden er erstatningsansvarlig for tab, som Ferratum lider som følge af Kundens ukorrekte oplysninger og/eller Kundens misligholdelse af låneaftalen.

Force majeure

Ferratum er ikke ansvarlig for skade, der følger af omstændigheder, som ligger uden for Ferratums kontrol, herunder for eksempel ny lovgivning, myndighedsbeslutninger, strejker og lockouts.

Tvister

Låneaftalen er underlagt dansk ret. Alle uoverensstemmelser mellem Kunden og Ferratum skal søges løst i mindelighed. Såfremt parterne ikke kan blive enige, skal tvisten afgøres efter dansk ret og ved en dansk domstol.

Ovenstående lånevilkår er vedtaget af eneanpartshaveren i Ferratum Denmark ApS den 21.maj 2013.

Onkel Bob – Lån op til kr. 50.000

Lån op til kr. 50.000 hos Onkel Bob

Anvend det flotte kampagnemateriale til at optjene kommission; kampagnen udløser afregning pr. låneansøgning!

´´Pengene hænger jo ikke altid på træerne. Derfor er det godt, at vi har Onkel Bob.dk. Her kan du nemlig låne op til kr. 50.000. Hurtigt og nemt. Du skal blot udfylde ansøgningsskemaet hos onkelbob.dk, så får du pengene på en check.

Onkel Bob.dk blander sig ikke i, hvad du bruger pengene til. Vi sørger bare for, at du låner dem under ordnede forhold.´´

Man kan ikke låne penge af Onkel Bob såfremt at man er registreret i RKI.